Monday, May 18, 2015

BGT via FMECloud

FME Cloud

Wat is FME Cloud? Simpel gezegd: FME Cloud is FME Server in de Cloud.
FME Cloud is de eerste locatie bewuste iPaaS (Integration Platform as a Service) en dat betekent dat je alle FME Server functionaliteiten tot je beschikking hebt, zonder de hardware.
Zie de volgende link voor meer informatie over FME Cloud.
Een van de vele voordelen van FME Cloud is de mogelijkheid om processen te activeren via een externe trigger (e.i. event driven). Voorbeelden van zo’n externe trigger kan een email of een sensor waarde zijn.

BGT

De opbouw van de BGT is in volle gang, een groot deel van de bronhouders werkt nog aan het samenstellen van de vlakkenkaart.
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de BGT de gedetailleerde kaart van Nederland.
Bronhouders leveren hun BGT aan bij de landelijke voorziening (LV), vanuit daar wordt het via PDOK in CityGML formaat beschikbaar gemaakt. Voor een overzicht van de BGT gebieden zie: BGTWeb
CityGML is niet direct te gebruiken in GIS pakketten of database, er moet eerst een formaat conversie plaatsvinden zodat de BGT gegevens beschikbaar en bruikbaar kunnen zijn voor een database/GIS omgeving.

Event driven BGT2FGDB conversie.

FME is dé tool voor ruimtelijke data conversie en FME Cloud is dé cloud tool voor ruimtelijke data conversie :)

De trigger

De formaat conversie is uitgevoerd met FME Cloud en wordt via een trigger gestart, in dit geval is een email de trigger.
Er zijn een aantal voorwaarden waar de trigger aan moet voldoen om het proces te starten, deze voorwaarden zijn te vinden in de volgende korte handleiding.

De conversie

Tijdens de formaat conversie worden een aantal data specifieke aanpassingen gedaan.
Voorbeelden van deze aanpassingen zijn: verwijderen van formaat specifieke ongeldige tekens, omzetting naar hoofdletters, null waarden mapping, datum conversies, nieuwe geometrie wordt aangemaakt (denk aan nummeraanduidingreeks en openbareruimtelabel)

Het resultaat.

Het resultaat is een uniforme en complete BGT dataset in FileGeodatabase (FGDB) formaat.
De FGDB is een veel gebruikt en efficiënte GIS formaat.
Dit formaat kan zowel in closed- en open- source GIS applicaties gebruikt worden.
Na het uitvoeren van de formaat conversie wordt het resultaat beschikbaar gemaakt via een email met daarin een download link.

Voordelen en eigenschappen van de conversie zijn: 


 • Makkelijk te gebruiken. 
 • Geen applicatie nodig. 
 • Online en altijd beschikbaar*. 
 • Betrouwbaar en snel. 
 • Resultaat klaar voor database inlees actie en GIS applicaties. 
 • Uniek: er bestaat geen vergelijkbare data distributie methodiek.

 • Resultaat in QGIS  Ben je geïnteresseerd en wil je het zelf proberen? neem contact op via bgt@etlsolution.nl voor een trial licentie, vermeld je naam, organisatie en eventuele vragen.


  *Product is nog in testfase.

  No comments:

  Post a Comment