Monday, July 27, 2015

SPLITS Translator

SPLITS

Het splitsen van percelen wordt  uitgevoerd ten behoeve van verkoop en projectontwikkeling activiteiten.
De kadastrale webapplicatie SPLITS ondersteunt  het splitsen door het verzenden van alle gegevens van de splitsingen naar het Kadaster.
In de webapplicatie kan je nieuwe grenslijnen aangeven door het in de applicatie te tekenen, maar ook ondersteund de applicatie het gebruik van GML (Geography Markup Language) als input voor het splitsen.


SPLITS applicatie.
Het gebruik van GML heeft de volgende voordelen:
  • Het tekenwerk kan plaats vinden binnen een professionele CAD omgeving waardoor het flexibeler is om aanpassingen door te voeren.
  • Meerdere percelen kunnen gemakkelijker gesplitst worden (denk aan grootte bouwprojecten)
  • Snelle verwerking in de applicatie.

FME Cloud en SPLITS

In mijn vorige posts heb ik laten zien hoe je een event-driven ETL conversie kan opstarten via een email + inhoud, en email + bijlage.
Deze FME Cloud conversie is een combinatie van de twee. De email is de trigger en nu worden de bijlage en email inhoud gebruikt.
Met FME kan je vele formaten lezen. Normaliter gebruik je een aparte (dedicated) reader per formaat. Maar er is ook een generieke reader die de mogelijkheid bied om meerdere formaten te lezen met een reader.
In de huidige conversie maak ik gebruik van zo'n generieke reader die de meeste gebruikte CAD formaten ondersteund ( DWG, DXF en  DGN). Door het gebruik van een generieke reader is het heel makkelijk om de workspace aan te passen om andere formaten te ondersteunen.

Zelf proberen? dat kan ! 

Why not?
Nou genoeg over het technische gedoe, volg deze simpele stappen:
  1. Verzend een email naar : fme@etlsolution.nl
  2. Email onderwerp:SplitsGML_be16ab0c-3449-11e5-a1e7-028deac61efd
  3. Email bijlage: uw DXF/DWG of DGN bestand.
  4. Email inhoud: Laag:(laagnaam vd lijnen). (LET OP lettergevoelig en moet beginnen met Laag: (hoofdletter L en :) en eindigen met '.'(punt)) Bijvoorbeeld: Laag:mijnlaag.
Het gratis proberen van dit product is mogelijk tussen 9:00 t/m 16:00 uur op  maandag 27 juli t/m woensdag 29 juli.

No comments:

Post a Comment